Ihmisen puolella

"Isänmaalliseen ja oikeudenmukaiseen politiikkaan kuuluu vähäosaisten,
huono-onnisten ja syrjäytyneiden suomalaisten auttaminen.

Haluamme tukea apua tarvitsevia ensisijaisesti oman maamme sisällä.
Tätä kutsumme sisäiseksi solidaarisuudeksi. Puolueemme haluaa
edistää työntekoa ja yrittämistä ja sillä tavoin maamme
talouden vahvistumista ja kilpailukykyä.

Kansallismielisen ajattelun mukaan kansat ansaitsevat tasavertaisen
mahdollisuuden saada päättää omista asioistaan. Suomalaisilla
ei ole oikeutta ryhtyä määräilemään muita,
eikä muilla ole oikeutta määräillä meitä."

Suomalaisuus on ja tuntuu

Suomi on suomalaisten koti. Jokaisella suomalaisella on kotimaassaan oikeus asumiseen, terveydenhuoltoon, koulutukseen, riittävään toimeentuloon ja turvallisuuteen. Yksilön ihmisarvoiseen elämään kuuluu oikeus vaikuttaa häntä itseään koskeviin asioihin.

Mikään perinne, asenne tai toimintatapa ei yksinään ole suomalaisen kulttuurin ydin, vaan kulttuurimme on kielen, monien tapojen, arvojen, symbolien ja muiden asioiden ainutlaatuinen yhdistelmä.

Me tunnemme suomalaisuuden sydämessämme, ja se säilyy siellä maailman muutoksesta huolimatta. Perussuomalaiset näkee, että valtio on olemassa ihmisiä varten eikä toisinpäin – suomalaisia ei pidä alistaa hallintoalamaisiksi.

Harri Facebookissa