Perussuomalaiset on isänmaallinen ja kristillissosiaalinen puolue,
joka edistää kansallista etua. Me arvostamme ja haluamme
korostaa tavallisten ihmisten ääntä ja roolia
politiikassa, kulttuurissa ja historiassa.

Perussuomalaisten huomion keskiässä ei ole yksittäinen ammattikunta tai
muu suppea eturyhmä vaan suomalaiset kokonaisuudessaan.
Olemme vanhanaikaisen ja epäoikeudenmukaisen
eturyhmäpolitiikan yläpuolella

5 ajatusta


  • 1. Turvallisuutta on paranettava niin fyysistä, psyykkistä kun myös taloudellista turvaa

  • 2. Ihmiset, maaseutu ja maaseutukaupungit päätöksenteon keskiöön Suomea kehittäessä

  • 3. Ihmisten hyvinvointi otettava vakavasti huomioon tulevaisuuden päätöksiä tehdessä

  • 4. Suomen riippumattomuuden turvaaminen niin päätöksenteossa ja turvallisuudessa

  • 5. Saa sanoa ja ajatella maalaisjärjellä nyt ja jatkossakin

Harri Twitterissä
5 ajatusta
Julkisen vallan pitää auttaa suomalaisia kehittymään, jotta maamme kehittyy.
Julkisen vallan pitää auttaa suomalaisia kehittymään, jotta maamme kehittyy.

Kansan asialla

Muun muassa tästä syystä perussuomalaiset on sivistystä ja koulutusta puolustava liike.

Puolueemme kutsuu kaikkia suomalaisia rakentamaan oikeudenmukaista yhteiskuntaa ja osallistumaan historian kirjoittamiseen. Toimintamme perustana ovat oikeudenmukaisuus, inhimillisyys, rehellisyys ja tasa-arvo. Kunnioitamme työtä, yrittämistä, totuutta ja yksilön henkistä kasvua. Maailmankuvassamme oleellista on arvostaa yksilöä sellaisenaan ja osana merkityksellisiä yhteisöjään, kuten perhettä.

Sukupolvet ylittävänä tavoitteenamme on kestävä kehitys kaikilla hyvinvoinnin mittareilla tarkasteltuna: Maamme tulee jättää uusille sukupolville sosiaalisesti, taloudellisesti, sivistyksellisesti ja ekologisesti sekä moraaliselta tasoltaan paremmassa kunnossa kuin se on tänä päivänä.

Harrin Blogiin
Perussuomalaiset on suorapuheinen puolue.

Suoraa puhetta ei saa pelätä

Joskus totuus voi olla kuin solvaus, mutta olemme silti sen puolella. Perussuomalaiset arvostaa sananvapautta demokraattisen yhteiskunnan tärkeänä arvona. Kompromissit kuuluvat politiikkaan, mutta valtaa ei pidä tavoitella vaikenemalla eikä totuutta vääristelemällä.

Perussuomalaiset on rohkea puolue, joka kantaa huolta perusasioista. Emme rakenna poliittisia ohjelmiamme epäselvien käsitteiden varaan emmekä välitä hokea kauniita sanoja, vaikka ne kuinka olisivat valtavirtaa. Ohjelmamme perustuvat tosiasioihin ja ovat asiapitoisia, eteenpäin vieviä ja johdonmukaisia. Me kerromme, mitä asiat tarkoittavat käytännässä.

Suorapuheinen eri näkökulmista keskusteleminen edistää toisten ihmisten ymmärtämistä. Se edistää myös poliittisen järjestelmän toimivuutta. Perussuomalaiset ei pelästy erimielisyyttä. Sananvapauden täysimääräinen kunnioittaminen ja avoin yhteiskunnallinen keskustelu kuuluvat jokaiseen kehittyneeseen ja arvokkaaseen yhteiskuntaan.

Harri Facebookissa
Perussuomalaiset on suorapuheinen puolue.